سه شنبه, 21 خرداد 1398 ساعت 14:13
کد خبر: 57411

مجامعی که در روز چهارشنبه 22 خرداد برگزار می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: لیست اسامی مجامع فردا چهارشنبه 22 خردادماه به شرح زیر است: 


برگزاری مجمع عمومی گروه دارويي سبحان

مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل سالن رازي واقع در ساختمان جديد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران به نشاني خيابان 16 آذر برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی مهندسي مرآت پولاد
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل سالن اجتماعات شرکت تکادو به نشاني اصفهان -خيابان هزارجريب -مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان -نبش کوچه 4 برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی صنايع کاغذ سازي کاوه
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل کارخانه شرکت واقع در ساوه شهرصنعتي کاوه - خيابان هفتم کارخانه صنايع کاغذ سازي کاوه برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی الکتريک خودرو شرق
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل هتل پرديسان واقع در مشهد بزرگراه شهيد کلانتري جنب پارک صدا و سيما برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی پتروشيمي آبادان
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل تهران –مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم ،نرسيده به تقاطع وليعصر –چمران (چهارراه پارک وي ) برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی توسعه و عمران شهرستان نائين
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل مرکز اصلي شرکت واقع در شهرستان نائين ، کيلومتر 2 جاده نائين به اصفهان برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی موتورسازان تراکتورسازي ايران
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل تهران، بزرگراه شهيد بابائي، ابتداي جاده لشکرک، مجتمع طلائيه برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی داروسازي اسوه
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل کيلومتر 4 جاده قديم کرج - سه راه شيرپاستوريزه - شادآباد خيابان 17شهريور شرکت داروسازي اسوه برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل قانوني شرکت واقع در خيابان شهيد رجايي جاده امامزاده ابوالحسن برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
 
برگزاری مجمع عمومی ريخته گري تراکتور سازي ايران
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل تهران- بزرگراه شهيد بابايي- ابتداي جاده لشکرک- مجتمع فرهنگي طلائيه برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
 
برگزاری مجمع عمومی سيمان خوزستان
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/22 درمحل سالن آمفي تئاتر مجموعه فرهنگي وورزشي تلاش به آدرس :خيابان وليعصر - پائين تراز پارک وي برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی معادن منگنز ايران
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23 درمحل اصفهان،خيابان هزارجريب،مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان،نبش کوچه چهارم،سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی صنعتي مينو
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23 درمحل سالن ورزشي پارس مينو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
 
برگزاری مجمع عمومی پگاه رزم آوران
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23 درمحل اصفهان،خيابان جی- خیابان پروین- ساختمان پگاه رزم آوران برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395